Kategoriler
Dava Süreci

AİHM Yeni Başvuru Formu

Kendine has yapısıyla dikkat çeken AİHM, üyesi olduğu her Avrupa Konseyi ülkesi vatandaşını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında korumaktadır. Bu sözleşme ile milyonlarca vatandaş, devletlerine karşı hatta bazen diğer devletlere de karşı korunmaktadır.

AİHM yeni başvuru formu, nasıl doldurulacağı ve hangi konuların kabul edileceği gibi etkenler çok önemlidir. Bu yazıda bu konulara değinilecektir.

AİHM Başvuru Formuna Nasıl Ulaşılır?

AİHM yeni başvuru formu güncel olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sitesinden takip edilebilir. Avukatınız da size bilgilendirme yapar.

Bu formun özellikle kabul edilebilir olması için; konu edilen olay düzgünce anlatılmalı, davası bakılan konuların kapsamında olmalı ve söz konusu hak ihlaliyle ilgili gerekçe ve deliller sunulmalıdır.

AİHM Son Üst Mahkeme

AİHM yeni başvuru formu dolduracak kişilerin aklında tutması gereken en önemli şey bu mahkemenin gidilmesi gereken son yer olduğudur.

Kişiler, vatandaşları oldukları ülkenin bütün iç hukuk yollarını tüketmiş olmalıdırlar. Başvuru esnasında bu koşul sağlanmazsa kabul edilmez. AİHM’e yapılan başvuruların %90’ı bu gibi temel şartların sağlanmamasından dolayı reddedilir.

Ayrıca mağdurun kayda değer bir şekilde zarar görmüş olması gerekir. Aksi halde kabul almak pek mümkün değildir.

AİHM binası Strazburg, Fransa’da yer alır. Davalar boyutuna göre halka açık bir şekilde yapılabilir, televizyondan canlı da yayınlanabilir.

AİHM Başvuru Kapsamı

AİHM’e kesinlikle son durak gözüyle bakılmalıdır. Koşulları sağlamayan bir başvuru anında elenir. Bu sebeple vatandaşların kapsama dikkat etmesi gerekir.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan 47 üye devlet, bu sözleşme maddelerinin hepsini kabul etmiş ve vatandaşlarına karşı uygulamakla sorumludur.

İnsan hakları sözleşmelerinin ilk maddelerinden birisi elbette ki, insanın yaşama hakkıdır. Bu yüzden idam cezası üye ülkelerin hiçbirinde uygulanmamaktadır. Eğer aksi yönde bir uygulama olursa üye devlet, Avrupa Konseyi üyeliği son bulur.

Hak ihlalleri çok geniş kapsamı olan konu başlıklarıdır. Vatandaşlar bazen ülkelerindeki hukuk sürecinin çok ağır işlemesi ya da tıkanması sebebiyle de başvuru yapabilmektedirler. İşkence, din ve vicdan özgürlüğü, çevre sorunları gibi temel konular en yoğun başvuru konularının başında gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir