Kategoriler
Dava Süreci

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2019)

Arabuluculuk hizmeti gelişmiş ya da bizim gibi gelişmekte olan her ülkede gün geçtikçe yaygınlaşan, insanların daha çok tercih ettiği bir kurumdur. Mahkeme süreçleri ağır işler ve bazen de iki taraf için de sonuç alınamayabilir. Arabuluculuk, bu tür durumları mahkemeye oranla kısa sürede çözebilecek, oldukça işlevsel bir kurum olarak kaşımıza çıkmaktadır. Arabuluculuk ve Arabuluculuk asgari ücret […]

Kategoriler
Dava Süreci

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Başvuru

Geçtiğimiz yüz yıl içinde Eski kıta olan Avrupa pek çok savaşa ev sahipliği yaptı, hatta 2 dünya savaşı da burada başladı. Kitleleri peşinden sürükleyen, rejim değişikliklerine neden olan ya da devrim yapan çok sayıda ideoloji de burada ortaya çıktı. Vatandaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Başvuru yaparak bir üst mahkemede insanlar haklarını devletlere karşı bile […]

Kategoriler
Dava Süreci

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yapısı

Kararları 47 Avrupa Konseyi olan üye devletleri kapsayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yapısı da özgün bir şekle sahiptir. Örneğin, buraya atanan bir hakim ancak dairesindeki bütün hakimlerin üçte ikisi isterse görevinden uzaklaştırılabilir ya da emeklilik yaşı geldiyse. Aksi takdirde hakimin görev yapmasını engelleyecek hiçbir kurum yoktur. Mahkeme idari ve yargı bölümleriyle genel olarak ikiye […]

Kategoriler
Dava Süreci

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Mahkemeye gidilmesine rağmen bazen davalardan istenilen sonuç alınamamaktadır. Davalının aleyhine karar verilebiliyor, süreç uzayabiliyor ya da tamamen durma noktasına geliyor. Bu tür durumlarda vatandaşlar görülen davalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir. Kişi, kimlik bilgilerini kullanarak bir dilekçe yazıp Komisyona bildirebilir. Vatandaş bu hakkını 2012 Eylülünden beri kullanabilmektedir. Başvuru Nasıl Yapılır? Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru […]

Kategoriler
Dava Süreci

İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk Şartları

İrili ufaklı tüm kurumların işleyişinde, aile ya da bir şirket gibi, hukuk kurallarının işlerliği çok önemlidir. Yavaşlaması ya da durması durumunda aksaklıklar çıkacak ve bütün kademeler bundan kötü etkilenecektir. Mahkemeye başvuran kişilerin çokluğu sebebiyle hukuk, ihtiyaca tam cevap verememektedir. Binlerce dosya görülmeyi beklemekte ve sırada da bir o kadar kişi başvurmaktadır. Bu yoğunluğun gün geçtikçe […]

Kategoriler
Dava Süreci

AİHM Yeni Başvuru Formu

Kendine has yapısıyla dikkat çeken AİHM, üyesi olduğu her Avrupa Konseyi ülkesi vatandaşını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında korumaktadır. Bu sözleşme ile milyonlarca vatandaş, devletlerine karşı hatta bazen diğer devletlere de karşı korunmaktadır. AİHM yeni başvuru formu, nasıl doldurulacağı ve hangi konuların kabul edileceği gibi etkenler çok önemlidir. Bu yazıda bu konulara değinilecektir. AİHM Başvuru […]

Kategoriler
Dava Süreci

Boşanmada Erkek Tazminat Alabilir Mi?

Günümüzdeki boşanma davalarında erkekler de tazminat talebinde bulunabilmektedir. Geçmişte boşanma davalarında erkekler tarafından tazminat talebinde bulunulması çok yaygın değildi. Ancak günümüzde erkekler de hakları olduğuna inandıkları durumlarda tazminat talebinde bulunmakta ve tazminat alabilmektedirler. Erkeklerin tazminat alabilmeleri için karşı tarafın kusurlu bulunması gerekmektedir. Eğer mahkeme delillerle desteklenmiş halde karşı tarafın kusurlu olduğuna karar verirse erkeğin tazminat […]

Kategoriler
Dava Süreci

Boşanmada Gerekçeli Karar Ne Zaman Çıkar?

Boşanmada gerekçeli kararın ne zaman çıkacağı boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olmasıyla bağlantılı olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında protokolün eksiksiz şekilde hazırlanması taraflar tarafından kabul edilmesinin ardından yoğunluk da göz önüne alındığında mahkeme tarafından 2 hafta içerisinde incelenerek karar verilmesi beklenir. Mahkemenin verdiği karar iki tarafa da tebliğ yoluyla iletilir. Tebliğin iletilmesinin ardından tarafların temyiz […]

Kategoriler
Dava Süreci Genel

Boşanma Davası Sürerken Aldatma

Eşlerden birinin boşanma davası sürerken aldatma girişiminde bulunması ya da eşini aldatması, direkt olarak kusurlu davranış olarak görülür. Çünkü davanın sürüyor olması, hala evli olduğunuzu göstermektedir. Bunun için evlilik kurumunun getirilerine uygun şekilde davranmak zorundasınız.  Sadakatsiz bir tutum içinde bulunuyor olmanız, evlilik birliğinin temelinden sarsılacak olduğunu göstermektedir. Bu neden boşanma davası için yeterli bir sebeptir. […]

Kategoriler
Dava Süreci Genel

Boşanma Davası Red Olursa Ne Olur

Boşanmak isteyen kişi iki türlü boşanma yoluna gidebilir. Davanın kabul edilmesi ya da reddedilmesi ise tamamen hakimin kararına kalmıştır. Davanın istediğiniz şekilde sonuçlanması için yasalara uygun şekilde gerekli adımları atmalısınız. Davanın reddedilmesi ihtimaller arasında olduğundan, boşanma davası red olursa ne olur sorusunun yanıtlanması faydalı olacaktır. Boşanma türüne göre hakimin boşanmayı reddetme nedeni değişiklik gösterecektir. Ancak […]