Kategoriler
Dava Süreci Genel

Boşanma Davası Gizlilik Kararı

Evlilik birliğini kurmuş; fakat yürütememiş olan kişiler boşanma sürecine girebilir. Boşanma sürecinde davacının boşama davacı gizlilik kararı alınması için özel bir talepte bulunması, içinde bulunduğu özel halden dolayı mümkün olacaktır. Kişilerin toplumsal olarak baskıya maruz kalmak istemesi, ahlaki boyutların aşılmış olması gibi nedenler, boşanma davasının gizli yürütülmesinin istenmesine neden olabilir. Bu durumda alınan karar ile […]