Kategoriler
Boşanma Avukatı Dava Süreci Genel

Boşanma Davası Hangi Durumlarda Reddedilir

Boşanmak üzere açmış olduğunuz dava, hâkimin geniş takdir yetkisi ile bir karara bağlanacaktır. Davayı kabul etme ya da reddetme durumu; önce delillere bakılması ve ardından tanıkların dinlenmesi ile alınacak bir karardır. Hakim ilk olarak boşanma davasının kabulü veya reddine yönelik karar vermeden önce, evliliğin özüne zarar verecek olan kusurun varlığını dikkate alır. Çünkü kusurlu olan […]