Kategoriler
Boşanma Avukatı

Boşanmada Temyiz Süresi Ne Kadardır

Temyiz kavramı mahkemede sonuçlanan karar sonrasında, kararın haksız olmasının düşünülmesinden dolayı daha yüksek mercilere başvurulması ile anlatılabilir. Mahkemeye tarafların her biri davayı temyiz etme hakkına sahiptir. Temyiz istemi ve süresi Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 291. maddesi ile hükmün açıklanmasından itibaren 15 gün içerisinde hükümde bulunan mahkemeye dilekçe verilerek beyanda bulunulması suretiyle belirlenmiştir. Boşanma sonrası temyiz süresi […]