Kategoriler
Dava Süreci

İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk Şartları

İrili ufaklı tüm kurumların işleyişinde, aile ya da bir şirket gibi, hukuk kurallarının işlerliği çok önemlidir. Yavaşlaması ya da durması durumunda aksaklıklar çıkacak ve bütün kademeler bundan kötü etkilenecektir. Mahkemeye başvuran kişilerin çokluğu sebebiyle hukuk, ihtiyaca tam cevap verememektedir. Binlerce dosya görülmeyi beklemekte ve sırada da bir o kadar kişi başvurmaktadır. Bu yoğunluğun gün geçtikçe […]